Notariusz Teresa Elżbieta Wołyniec


Kancelaria Notarialna prowadzona jest przez notariusz mgr Teresę Elżbietę Wołyniec od 1992 roku.

Kancelaria Notarialna mieści się na I piętrze budynku w Legnicy, przy ulicy Wojska Polskiego nr 4.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 16:30. Istnieje również możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami urzędowania kancelarii. Udzielamy szczegółowych informacji osobiście, telefonicznie lub mailowo. Wcześniejszy kontakt z Kancelarią pozwoli Państwu uzyskać niezbędne informacje dotyczące czynności notarialnej, dokumentów jakie należy przedłożyć lub okazać, wysokości wynagrodzenia notariusza, wysokości opłat sądowych pobieranych przez Notariusza dla właściwych Sądów Wydziałów Ksiąg Wieczystych oraz wysokości podatków, które Notariusz jako płatnik również wylicza i pobiera dla Urzędu Skarbowego. Kancelaria udziela wszelkich informacji związanych z podejmowanymi czynnościami notarialnymi bezpłatnie.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy "Prawo o notariacie" czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.